Ota uusi suunta huomisen purjehdustekniikalla

Laitteisto- ja ohjelmistoparannukset tekevät purjehtimisesta turvallisempaa ja purjehtijoista paremmin informoituja ja varmempia päätöksistään kuin koskaan, kirjoittaa Greg Wells, UK Sales Account Manager, Raymarine


Ota uusi suunta huomisen purjehdustekniikalla | Marine Electronics by Raymarine

Spontaanius on arvokas voimavara tietyissä yhteyksissä: kukaan ei voi kieltää nopean ajattelun ja reagoinnin tärkeyttä. On kuitenkin tärkeää, että sinulla on mahdollisimman paljon tietoa, ennen kuin voit tehdä aidosti tietopohjaisia päätöksiä. Kun olet vedessä, minkä tahansa elementin jättäminen sattuman varaan aiheuttaa varmasti seurauksia, aina lievästi epämukavista käsittämättömän vakaviin.

Tekniikka on tehnyt paljon merenkulkijoiden tilannetietoisuuden edistämiseksi, mikä on samalla tehnyt purjehduksesta turvallisempaa ja huomattavasti miellyttävämpää. Raymarine on sitoutunut jatkamaan tämän teknologian kehittämistä ja tarjoamaan merenkulkijoille uusia parannuksia langattomiin ja langallisiin tuotteisiinsa esittämällä heille selkeästi kaikki heidän tarvitsemansa tiedot.

Polaarien käyttö

Accessing Polars | Marine Electronics by Raymarine

Perustietojen, kuten kompassisuunta, syvyys ja veneen nopeus, lisäksi kyky käyttää helposti GPS:ää, tuulitietoja ja yksityiskohtaisia, ajantasaisia karttoja – edistyksellisempien tietojen, kuten AIS:n, tutkan, sääreitityksen ja reittilinjojen lisäksi – on yhtä tärkeää tietopohjaiselle päätöksenteolle niin vapaa-ajan jahdeissa kuin kilpaveneiden ruorissa. Polaaritiedoista, jotka aiemmin kuuluivat yksinomaan avomerikilpailuihin, pääsevät nyt hyötymään kaikki merenkulkijat. Kaikki, joiden veneessä on yksi tai useampi Raymarinen seuraavan sukupolven Axiom-monitoiminäyttö ja LightHouse 3 -käyttöjärjestelmä, voivat käyttää näitä tietoja.

Polaarit ovat laskelmia, joita suunnittelija, valmistaja tai purjehtija voi laatia ilmaistakseen tietyn aluksen nopeuspotentiaalin eri tuulikulmissa ja eri tuulenvoimakkuuksilla. Kun tiedät aluksesi optimaaliset suorituskykyparametrit, voit tunnistaa nopeimman reitin kahden pisteen välillä hyödyntämällä tavoitenopeuksia ja tuulikulmia, joista voit myös johtaa reittilinjasi. Velocity Made Good (VMG) -periaate osoittaa, että matkustaminen suorassa linjassa ei usein ole nopein ratkaisu, ja vapaa-ajan purjehtijat saattavat haluta ottaa kaiken irti veneen suorituskyvystä, jos heidän on esimerkiksi lisättävä nopeutta saavuttaakseen sataman ajoissa saadakseen kiinnitys- tai laituripaikan. LightHouse 3:n live layline -näytön avulla purjehtijat voivat maksimoida VMG:nsä. Se näyttää, kuinka kauas heidän tulee purjehtia nykyisellä reitillään saavuttaakseen kohdereittipisteensä luovimisen jälkeen, tuuliolosuhteet huomioiden.

Raymarine Lighthouse -käyttöjärjestelmissä on tällä hetkellä yli 300 polaarista tietosarjaa, ja tämä luku kasvaa jokaisen määräaikaispäivityksen myötä, koska annamme myös merenkulkijoille mahdollisuuden lähettää omat polaarinsa osoitteessa www.raymarine.eu/multifunction-displays/lighthouse3/polar-data-import/, jotta ne voidaan integroida tuleviin julkaisuihin. Raymarine Lighthouse -käyttöjärjestelmä mahdollistaa myös "kiinteän kulman" ratkaisun merenkulkijoille, jotka joko eivät löydä alukselleen polaaria tai jotka ovat jostain syystä tyytymättömiä saamiinsa polaareihin. Veneelle parhaiten toimivien tuulikulmien syöttäminen tekee ohjelmistolle mahdolliseksi laskea tavoitenopeudet ja -kulmat. Purjehtijoilla on myös mahdollisuus lisätä virran ja veneen kulkuväylän vaikutukset, jotta niistä on apua suunniteltaessa reittilinjoja, joihin heidän tulisi purjehtia.

OLightHouse 3 Sailing Homescreen | Marine Electronics by Raymarine

Aloitusnäyttö

Raymarine-monitoiminäytön aloitusnäyttö tarjoaa purjehtijoille kaikki nämä tiedot yhdestä lähteestä. Kun esimerkiksi heidän nopeuttaan vedessä voidaan verrata tavoitenopeuteen, he voivat kertoa yhdellä silmäyksellä, onko heidän aluksensa suorituskyky jostain syystä puutteellinen, kuten väärin trimmatut purjeet. Aluksen polaarinen suorituskyky näytetään prosentteina.

Muita ominaisuuksia, jotka helpottavat päätöksentekoa ja parantavat purjeiden käsittelyä, ovat näytön keskellä olevan valintaikkunan värilliset segmentit, jotka on luotu polaaritiedoilla ja jotka kuvaavat veneen paapuuria, styyrpuuria ja myötätuulen kulmaa sekä näennäistä tuulen nopeutta/kulmaa, todellista tuulen nopeutta/kulmaa ja historiallista tuulikulmaa. Pykälät värillisissä segmenteissä osoittavat, saavuttaako vene ihanteellisen suorituskykynsä tietyllä tuulennopeudella.

Samassa näytössä on myös vuorovesinuoli, joka ilmaisee virtauksen suunnan, ja COG (Course Over Ground) -nuoli sekä arvioitu saapumisaika. Kaikki nämä ominaisuudet ovat muokattavissa, joten jos purjehtijat haluavat säätää tai poistaa mitä tahansa näytössä, sormen painaminen ja pitäminen asianomaisessa solussa avaa ponnahdusvalikon, jonka kautta he voivat muuttaa mitä tahansa kohteita.

ClearCruise AR Collision Avoidance | Marine Electronics by Raymarine

Törmäyksien välttäminen

Lisätyn todellisuuden ClearCruise-järjestelmän integrointi Axiomiin edistää suuresti parempia tietopohjaisia navigointipäätöksiä ja parantaa törmäyksen estoa. Yhdistämällä AR200 lisätyn todellisuuden vakautusmoduulin ja joko CAM210:n tai CAM220:n HD-kameraan ClearCruise-toiminto esittää tärkeitä navigointiominaisuuksia peittokuvana HD-videossa. Värikoodatut merkinnät mahdollistavat tärkeiden karttaobjektien, merkkien, reittipisteiden ja AIS-järjestelmällä varustettujen alusten välittömän tunnistamisen, mikä parantaa reagointikykyä meriliikenteeseen ja selventää muuten monimutkaisia tai hämmentäviä navigointitilanteita.

Reagointikyky

Viime vuonna lanseerattu palkittu Axiom+ tarjoaa 16 Gt tallennustilaa, mikä tarkoittaa enemmän muistia kolmannen osapuolen sovelluksille, reittipisteiden ja reittien tallentamiselle sekä Raymarine LightHouse -karttojen tallentamiselle.

Uudet vuoden 2021 LightHouse-kartat ovat nyt saatavilla Isossa-Britanniassa. Karttoja voidaan tarkastella neljässä eri tilassa – päivä, hämärä, yö ja kirkas aurinko – silmien rasituksen vähentämiseksi vaihtelevissa valaistusolosuhteissa, samalla kun käyttäjät voivat myös säätää kartan olennaisten symbolien kokoa, mukaan lukien valot, kanavamerkit ja muut navigointiominaisuudet, ilman että kartan mittakaavaa tarvitsee muuttaa.

Mikä tärkeintä, Axiom+ -näytöt tukevat polarisoituja aurinkolaseja ja ovat lisäksi nanopinnoitteisia, joten kosketusohjaimet pysyvät tarkkoina, vaikka lasi kastuisi. Lisäksi pinnoite hylkii öljyä ja tahroja. Axiom+ integroituu myös NMEA2000- ja SeaTalkNG-verkkoihin, joten liitännät ovat valmiita kaikille purjehdusveneiden kippareille, jotka haluavat integroida mitä tahansa tuulimittareista moottoritietolaitteisiin, viihdesovelluksiin, paineistetun veden valmistajiin, merivalaisujärjestelmän ohjaimiin ja niin edelleen.