Raymarinen i70s-mittareiden kuusi parasta näkymää matkapurjehdukseen

Nykyaikaiset monitoimimittarit tarjoavat huikean kattauksen informaatiota veneilijälle. Mittariasetuksissa on useita eri vaihtoehtoja. Alkuun saattaa olla vaikeaa tietää, mitä kaikkea tietoa mittareilla kannattaa seurata.

Olen Micke Ljungqvist, aktiivinen matkaveneilijä ja veneilykouluttaja. Jaan tässä kirjoituksessa kuusi neuvoa siitä, millä Raymarinen i70s-monitoimimittareiden asetuksilla pääsee hyvin alkuun matkapurjehduksessa.

Raymarinen i70s-mittareiden kuusi parasta näkymää matkapurjehdukseen | Marine Electronics by Raymarine

Yksilölliset muokkausmahdollisuudet

Matkaveneen mittareilla seurataan yleensä syvyys-, nopeus-, tuuli-, moottori- ja navigointitietoja. Se, mitä näytöillä näkyy, riippuu kunkin veneilijän yksilöllisistä tarpeista, venetyypistä sekä järjestelmään liitetyistä laitteista.

Raymarinen i70s-mittareiden kuusi parasta näkymää matkapurjehdukseen | Marine Electronics by Raymarine
Kuva 2: S/Y Åsa ja Raymarinen i70s-monitoimimittarit tositoimissa

Meidän S/Y Åsa -aluksemme on Pelle Petterssonin suunnittelema noin 33-jalkainen Maxi 999 -purjevene. Siihen on asennettu seuraavat Raymarinen laitteet ja anturit:

 • 2 Raymarinen i70s-monitoimimittaria
 • iTC-5 SeaTalk ng -muunnin
 • Airmar DST800 Smart™ -anturi
 • Raymarinen Vane-tuulianturi

Tämän artikkelin tarkoituksena on käydä läpi matkapurjehduksen näkökulmasta hyvät perusvalinnat Raymarinen i70s-monitoimimittareiden asetuksiin.

Dataluokat tiedon perustana

Raymarinen i70s-monitoimimittareiden näkymät perustuvat ”dataluokkiin”, joita on tarjolla 15 erilaista

 1. AIS
 2. Akku
 3. Vene
 4. Syvyys
 5. Etäisyys
 6. Moottori
 7. Ympäristö
 8. Polttoainemäärä
 9. GPS
 10. Ohjaussuunta
 11. Navigointi
 12. Pilotti
 13. Nopeus
 14. Aika
 15. Tuuli

Dataluokkien sisältä löytyy niihin liittyvää tietoa. Esimerkiksi Tuuli-luokasta saa tiedot tosituulesta TWS (True Wind Speed) ja suhteellisesta tuulesta AWS (Apparent Wind Speed). Saatavilla oleva data valikoituu veneeseen asennettujen laitteiden eli datalähteiden mukaan. Täydellinen dataluettelo löytyy i70s:n asennus- ja käyttöohjeen loppupuolelta.

Halutut tiedot tuodaan Raymarinen i70s-näkymiin ”suosikkisivujen” kautta. Suosikkisivuilla voidaan esimerkiksi näyttää isoilla numeroilla vain yhtä tietoa, kuten syvyystietoa, tai pienemmillä symboleilla ja teksteillä usean tiedon yhdistelmää.

Suosikkisivuja selataan näytön alareunassa olevien nuolipainikkeiden avulla. Sivujen määrä on rajoitettu kymmeneen.

Raymarinen i70s-mittareiden kuusi parasta näkymää matkapurjehdukseen | Marine Electronics by Raymarine
Kuva 3: Raymarine i70s:n yhdistelmätietoa mm. tuuli/syvyys/nopeus

Top-6 suosikkisivua Raymarinen i70s-mittareille

Seuraavaksi esittelen kuusi suosikkisivua, jotka ovat veneessämme eniten käytössä. Näiden lisäksi minulla on käytössäni muutamia sivuja purjehduskoulutusta ja datahifistelyä varten.

#1 suosikkisivu: koko ruudun syvyystieto

Alla olevassa kuvassa on oikeanpuoleisessa mittarissa näytöllä koko ruudun kokoisena vain syvyystieto. Tämä näkymä on erittäin kätevä esimerkiksi rantautumisten ja lähtöjen yhteydessä, jolloin kriittinen syvyystieto on selkeästi ja heti kaikkien nähtävillä.

Mittarin asetukset:

• Dataluokka Syvyys, datatieto Syvyys ja asetteluna koko sivu

Raymarinen i70s-mittareiden kuusi parasta näkymää matkapurjehdukseen | Marine Electronics by Raymarine
Kuva 4 Raymarine i70s-mittarit päivätilassa

Raymarinen i70s-monitoimimittareista voi valita myös tilan, jossa näytön väriasetukset muuttuvat punertaviksi. Tämän niin sanotun yötilan etuna on se, että näytön valo ei häikäise tai heikennä kipparin ja miehistön pimeännäkökykyä. Alla olevassa kuvassa mittarit ovat yötilassa.

Raymarinen i70s-mittareiden kuusi parasta näkymää matkapurjehdukseen | Marine Electronics by Raymarine
Kuva 5 Raymarine i70s-mittarit yötilassa

#2 suosikkisivu: koko ruudun nopeustieto

Olen usein tykännyt näyttää toisessa mittarissa pelkkää nopeustietoa. Tämä näkymä on erityisen hyödyllinen satamasta lähtöjen ja rantautumisten yhteydessä sekä toki purjeiden trimmaamisessa.

Näkymä on käytännössä samanlainen, kuin edellinen esimerkki syvyystiedosta, mutta ruudulla näkyy isoilla numeroilla koko ruudun kokoisena nopeustieto.

Mittarin asetukset:

• Dataluokka Nopeus, datatieto Nopeus ja asetteluna koko sivu

#3 suosikkisivu: yhdistelmänäkymä: AWA + ASW + veneen vauhti + syvyys

AWS (Apparent Wind Speed) tarkoittaa suhteellisen tuulen nopeutta. Suhteellinen tuuli on erityisen tärkeä tieto purjehtiessa, koska liikkeellä olevaan veneeseen vaikuttaa suhteellinen tuuli eli tosituulen ja vauhtituulen yhdistelmää. Suhteellisesta tuulesta käytetään myös termejä näennäistuuli ja apparanttituuli.

AWA (Apparent Wind Angle) tarkoittaa suhteellisen tuulen suuntaa. Suhteellinen tuulen suunta on erityisen tärkeää tietää purjeiden trimmaamista varten. Trimmaamisella tarkoitetaan purjeen asennon ja muodon säätämistä.

Raymarinen i70s-mittareiden kuusi parasta näkymää matkapurjehdukseen | Marine Electronics by Raymarine
Kuva 6 Raymarine i70s-mittarin yhdistelmänäkymä

Itse olen tykännyt erityisen paljon yllä olevasta yhdistelmänäkymästä. Mittarin vasemmassa reunassa on asteympyrä, joka näyttää nuolella AWA:n eli suhteellisen tuulen suunnan. Lisäksi luovimista varten näkyy 60 asteen luovikulmat vihreällä ja punaisella. Asteympyrän keskeltä on helppo lukea suhteellinen tuulen nopeus, jota käytän asteikolla m/s.

Edellä mainittujen lisäksi mittariston oikeassa reunassa näkyvät veneen syvyys ja vauhti.

Mittarin asetukset:

 • Asetteluna kolmen ruudun yhdistelmä
 • Dataluokka Tuuli ja datatieto
 • Dataluokka Syvyys ja datatieto Syvyys
 • Dataluokka Nopeus ja datatieto Nopeus.

Esimerkkikuva valikon näkymästä:

Raymarinen i70s-mittareiden kuusi parasta näkymää matkapurjehdukseen | Marine Electronics by Raymarine
Kuva 7: Valikon kuvana i70s:n asennus- ja käyttöohjeet, (c) Raymarine UK Limited 2016

#4 suosikkisivu: yhdistelmänäkymä: TWA + TSW + veneen vauhti + syvyys

Näkymä on aivan samanlainen kuin edellinen, mutta suhteellisen tuulen sijasta on valittuna tosituulen tiedot.

TWS (True Wind Speed) eli tosituulen nopeus ja sen parina TWA (True Wind Angle) eli tosituulen suunta.

Mittarin asetukset:

• Kuten edellisessä esimerkissä, mutta tuulitiedon asetuksista on valittu TWS ja TWA./p>

#5 suosikkisivu: yhdistelmänäkymä: trippi, sijainti, COG, HDG, BTW, ETA

Pidän tärkeänä, että purjehtiessani en ole yhden navigointitiedon varassa. Minulla on yleensä pääasiallinen navigointitieto plotterilla ja perinteisillä kartoilla, mutta tietyissä tilanteissa on erittäin kätevää tuoda navigointitietoja myös mittaristolle.

Tämän tyyppisissä yhdistelmätiedoissa on tietysti edellytyksenä, että plotteri/GPS ja mittaristot ovat samassa verkossa. S/Y Åsassa on käytössä Raymarinen SeaTalk ng -verkko. Sen asennus oli erittäin helppoa. Lisäksi samaisen verkon kautta tulee myös mittareiden virransyöttö.

Navigoinnissa itselleni on ollut eniten hyötyä yhdistelmätiedoista, kun mittaristolla on esillä muun muassa COG (Course over Ground) eli kurssi pohjan suhteen, HDG (Heading) eli tosisuunta / veneen keulan suunta, BTW (Bearing to Waypoint) eli suunta reittipisteelle, trippi eli kuljettu matka, ETA eli arvioitu saapumisaika reittipisteelle sekä sijainti koordinaatteina. Silloin kaikki tarvitsemani tieto on saatavillani yhdellä silmäyksellä.

Mittarin asetukset:

 • Asetteluna usean ruudun yhdistelmä
 • Dataluokka GPS ja datatieto LAT & LON
 • Dataluokka Ohjaussuunta ja datatieto HDG
 • Dataluokka Navigointi ja datatieto BTW
 • Dataluokka Navigointi ja datatieto ETA
 • Dataluokka Etäisyys ja datatieto Trippi.

#6 suosikkisivu: yhdistelmänäkymä: TWS + TWA + meriveden lämpötila + syvyys

Matkaveneilyssä purjehdukselle taukoa tuo pysähdykset erilaisiin satamiin. Helteisen päivän päätteeksi on virkistävää pulahtaa uimaan, joten mikäs sen mukavampaa kuin tarkkailla meriveden lämpötilaa. Lisäksi on syytä olla tietoinen tulossa olevista tuuliolosuhteista. Tuulitietoisuus helpottaa merellä ennakointia. Päivän aikana on välillä hyvä vilkaista paikallisia tuuliolosuhteita, jolloin näyttöön on hyvä valita TWS ja TWA.

Mittarin asetukset:

 • Asetteluna kolmen ruudun yhdistelmä
 • Dataluokka Tuuli ja datatieto TWS ja TWA
 • Dataluokka Ympäristö ja datatieto Meriveden lämpötila.
Raymarinen i70s-mittareiden kuusi parasta näkymää matkapurjehdukseen | Marine Electronics by Raymarine
Kuva 8: Keisarinlahden uimaranta Högsårassa

Suosikkisivujen käyttö eri tilanteissa

Avaan vielä, miten ja missä tilanteissa eri suosikkisivut ovat käytössä. Onnistuneen purjehduksen kannalta tietojen käytön oikea-aikaisuus on usein ratkaisevaa.

Lähdöissä ja rantautumisissa:

 • Mittari -A: #1 suosikkisivu eli koko ruudun syvyystieto
 • Mittari -B: #2 suosikkisivu eli koko ruudun nopeustietoo

Erityistä navigointia vaativat tilanteet

 • Mittari -A: #5 suosikkisivu eli yhdistelmänäkymä trippi, sijainti, COG, HDG, BTW, ETA
 • Mittari -B: #3 suosikkisivu eli yhdistelmänäkymä AWA + ASW + veneen vauhti + syvyys

Tarkkaa purjehdusta vaativat tilanteet

 • Mittari -A: #4 suosikkisivu eli yhdistelmänäkymä TWA + TSW + veneen vauhti + syvyys
 • Mittari -B: #3 suosikkisivu eli yhdistelmänäkymä AWA + ASW + veneen vauhti + syvyys

Satamassa oleilu

 • Mittari -A: #6 suosikkisivu eli yhdistelmänäkymä TWS + TWA + meriveden lämpötila + syvyys

Yhteenveto

Toivottavasti näillä vinkeillä pääset hyvin alkuun Raymarine -mittareiden kanssa. Kannattaa rohkeasti kokeilla erilaisia näyttösivujen yhdistelmiä. Jokaiselle muodostuvat varmasti omat suosikit yksilöllisten mieltymysten ja käyttökokemuksien myötä.

Lisää veneilyyn liittyvistä kokemuksistani voit kuunnella tuottamastani veneilyaiheista Lokipodi -podcastistani, jossa navigoidaan matkaveneilyn ja veneilyturvallisuuden parissa sekä jaetaan käyntivinkkejä saaristomme upeisiin kohteisiin. Podcastia pääset kuuntelemaan seuraavista paikoista: Supla, Soundcloud, Spotify, iTunes ja osoitteesta www.lokipodi.fi

Suotuisia tuulia toivottaen: Micke

Lokipodin instagram

Lähteet:
Raymarinen i70s:n asennus- ja käyttöohjeet

Kuvat: Micke Ljungqvist ja Raymarinen manuaalit