Päivitä Raymarine-monitoiminäytöt Wi-Fi-yhteyden avulla

Yhteydenotto Wi-Fi-tukiasemaan/mobiiliin hotspotiin

Raymarinen Wi-Fi-käyttöiset monitoiminäytöt voidaan kytkeä internetiin Wi-Fi-tukiaseman tai mobiilin hotspotin kautta.

Wi-Fi-valikosta: (Etusivu > Asetukset > Langattomat yhteydet > Wi-Fi)

1. Valitse Wi-Fi-verkot

Monitoiminäyttö etsii ja näyttää listan kaikista kuuluvuusalueen Wi-Fi-verkoista. Listaa voi järjestää pienentämällä signaalin vahvuutta.

Valitse Wi-Fi-verkot | Raymarine by FLIR  
 

2. Valitse oma verkko

Valitse verkko, johon haluat ottaa yhteyden. Näyttöön tulee verkkotiedot.

Valitse Wi-Fi-verkot | Raymarine by FLIR  
 

3. Valitse Muodosta yhteys

Monitoiminäyttö yrittää muodostaa yhteyden valittuun verkkoon.

Kun muodostat yhteyttä suojattuun verkkoon (tunnistat sen lukkosymbolista), näytölle tulee näppäimistö, jonka avulla voit kirjoittaa verkon salalauseen.

Kun verkkoon on saatu yhteys, järjestelmä tallentaa verkon pääsytiedot, jotka ovat käytettävissä verkkoon kytketyissä monitoiminäytöissä.

Muodosta yhteys verkkoon | Raymarine by FLIR  
 

Monitoiminäytön käyttö ohjelmistopäivitysten tarkistamiseen verkossa

Kun monitoiminäyttösi on kytketty tukiasemaan, jossa on internetyhteys, monitoiminäyttö voi tarkistaa Raymarine-tuotteille saatavilla olevia online-ohjelmistopäivityksiä.

Huom: Jos haluat tarkistaa verkkoon kytkettyjen SeaTalkng®-tuotteiden ohjelmistopäivityksiä, sinun on käytettävä isäntänäyttöä (Data Master).

Ylläpitovalikosta: (Etusivu > Asetukset > Ylläpito)

1. Valitse Tarkista online-päivitykset.

Monitoiminäyttö yrittää muodostaa internetyhteyden. Seuraa kaikkia näytössä näkyviä ohjeita.

 

2. Muodosta yhteys.

Kun yhteys on muodostettu, monitoiminäyttö tarkistaa Raymarine-tuotteillesi saatavilla olevat uudet ohjelmistopäivitykset.

 

3. Valitse Päivitykset

Valitse ne ohjelmistopäivitykset, jotka haluat ladata.

Huom:

  • Ohjelmistotiedot voidaan ladata sisäiseen tallennustilaan tai MicroSD-kortille riippuen käytettävissä olevasta vapaasta tilasta.
  • Ladatut ohjelmistotiedot hävitetään, kun ohjelmistopäivitys on suoritettu.
 
Tarkista päivitykset | Raymarine by FLIR  
 

4. Valitse Lataa ja asenna.

Ohjelmisto ladataan monitoiminäytöllesi ja asennetaan sitten valittuihin tuotteisiin.

Lataa ja asenna | Raymarine by FLIR